BREZY A JELŠE (betulaceae)

JELŠA LEPKAVÁ - Ainus glutinosa

JELŠA LEPKAVÁ - Ainus glutinosa Jeden z najbežnejších stromov rastúcich pri vodách. Jelša zriedka dorastá do výšky 20 m, i keď možno dopestovať aj statné jedince vy­soké 40 m. V mladosti má neobyčajne pravi­delný kužeľovitý tvar, ale dospelé stromy majú dosť otvorenú a nepravidelnú korunu. Kôra je...

Breza previsnutá (Betula pentula)

Breza previsnutá (Betula pentula) Úhľadný rýchlo rastúci strom, ktorý sa zriedkavo dožíva viac ako 100 rokov a nachádza sa takmer v celej Európe. Rozlíšiteľný je podľa vetvičiek ovísajúcich z pevných hlavných konárov a podľa bielej zjazvenej kôry s nápadnými čiernymi...