JAVOR MLIEČNY Acerplatanoides

JAVOR MLIEČNY

Acerplatanoides

Rozšírený, ale často prehliadaný strom. Javor mliečny sa začiatkom apríla stane na niekoľko týždňov veľmi nápadný, keď sa otvoria zlatožlté kvety na bezlistých hnedých konárikoch. Vytvára pekné stromy do 30 m vysoké s krátkym nevetveným kmeňom odetým do sivej, hladkej, jemne ryhovanej kôry. Vet­vičky a listy sú nechlpaté, neskôr jasno, čistozelené, s piatimi jemne končitými, zubatý­mi lalokmi, ktoré im dodávajú zaujímavý, často pichľavý vzhľad. Malé kvety, 8 mm v prie­mere, vznikajú vo vzpriamených strapcoch, obsahujúcich samčie aj samičie kvety. Otvá­rajú sa ešte pred rozvinutím listov a pred otvo­rením kvetov príbuzného javora horského. Typické krídlaté javorové plody sú olivovo zafarbené a sú v pároch. Krídla zvie­rajú uhol 150 stupňov. Pôvodom je zo Škan­dinávie a z európskych hôr. Javor mliečny sa často pestuje, niekedy v tmavolislých a pre­menlivých formách. Často sa aj vysieva.