JAVOR POĽNÝ Acer campestre

JAVOR POĽNÝ

Acer campestre

Malý, často neupravený strom, obyčajne 10 až 15 m vysoký, hoci zriedkavo môže mať aj 25 m. Javor poľný je tiež častým druhom v ži­vých plotoch a na medziach. Kmeň má po­praskanú, šupinovitú, sivohnedú kôru, oranžovo hnedú, ak je čerstvo exponovaná. Mladé vetvičky sú jemne chlpaté, malé (4 až 8 cm) sýtozelené listy majú 3-5 okrúhlych lalokov a na spodnej strane sú jemne chlpaté. Na jeseň sa zmenia na sýto zlatočervené. Na každom strome sú oddelené samčie a samičie kvety, oboje v riedkych, priamych strap­coch, ktoré sa objavujú v máji až po listoch. Plody sú v pároch, ktorých krídla sú takmer v l80-stupňovom uhle. Javor poľný je bežný strom na nížinách, v lesoch a starých živých plo­toch a na juhu zasahuje až do Stredomoria, len zriedkavo sa vyskytuje v horských oblastiach.