LIESKA OBYČAJNÁ Corylus avellana

LIESKA OBYČAJNÁ Corylus avellana

Ak sa pridŕžame podmienky jednoduchého kmeňa, lies­ka nie je strom, pretože skoro vždy vytvára husté porasty dlhých oblúkovitých konárov. Ak ju však neorezávame, je schopná vytvoriť kmeň a dosahuje výšku 8 až 10 m. Možno ju ľahko určiť v každom ročnom období: v zime podlá vzrastu, takmer žltohnedých vetvičiek a nápadne zelených, oblých púčikov a predčasných jahniad, 4-7 cm dlhých, dozrievajúcich veľmi skoro na jar, čo je typické, a v lete podlá okrúhlych, končistých lis­tov, ktoré sú mäkko odstávajúco chlpaté. Na jeseň dozrievajú dobre známe strapce 1-4 orieškov, spo­čiatku zelených, ale postupne dozrievajúcich na hnedé, ktoré sú ovenčené nápadnými strapatými listeňmi. Lieska je ker vo veľkom množstve rozšírený v celej Eu­rópe, ktorý chýba iba v škandinávskych horách. U nás vytvára typické krovité poschodie v dubových lesoch a na medziach, najmä tam, kde ju prerezávali, aby vy­tvárala nové dlhé konáre na ohrady, prútené výplety, košikárstvo a podobne. Tam, kde stromy slabo rastú, dorastá až do korunového poschodia. Na opustených pastvinách a extrémnych stanovištiach, napríklad na morských útesoch, vytvára lieska čisté porasty, obyčajne krovité, ošľahávané vetrom.