Sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervitens)

Sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervitens)

V prirodzených porastoch v horách západného severoamerického pobrežia rastie sekvoja vždyzelená až do výšky nad 100 m: najvyšší žijúci strom na svete je 112 m vysoká sekvoja. Charakteristická je jej predĺžená, dosť voľná a neusporiadaná koruna na vysokom kmeni beu konárov, hoci často zmladzujúcom, s hrubou, mäkkou, hubovitou a vločkovitou červenohnedou kôrou. Konáre sú pokryté úzkymi skrútenými šupinovitými listami, ale koncové vetvičky majú pevné, tmavozelené, viditeľne rovné listy v protistojných radoch. Na spodnej strane majú dva biele pásiky. Samčie šišky na koncoch konárikov sú žlté, prečkávajú zimu a dozrievajú vo februári. Samičie šišky sú 20-25 cm dlhé, ktoré postupne hnednú. Nápadný a rýchlo rastúci strom.