Tis obyčajný (Taxus baccata)

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Tis žije veľmi dlho (až 2000 rokov) a vytvára masívne, ale nevysoké stromy s tmavozeleným neopadavým plochým ihličím, ktoré je jedovaté pre dobytok. Kmeň je často žliabkovitý, čo je pozostatok zrastania výhonkov, ktoré sa opakovane vytvárajú na jeho báze. Kôra je červenkastá a šupinatá. Samčie a samičie kvety na oddelených stromoch sú nenápadné, ale samčí strom, ak doň skoro na jar udriete, rozpráši mraky peľu. Jedovaté plody sú ružovkasto červené, miskovité, podobajú sa bobuliam, ale v skutočnosti je to semenný miešok, ktorý neobaľuje semeno ležiace na dne. Tis je rozšírený v strednej Európe a zasahuje do Nórska, západného Škótska a Írska. Na východe Európy ho nachádzame až po Litvu, Lotyšsko a Estónsko, za hranicami Európy v Malej Ázii a Zakaukazsku. Na Slovensku je to pôvodný druh.

Zlatá forma tisu obyčajného sa často pestuje v záhradách a v okolí kostolov, kde najstaršie jedince môžu byť staršie ako kostol, lebo tis mal pred nástupom kresťanstva dôležitú náboženskú úlohu.