Vrba

Sa často pestovala ako košikárska vŕba, pretože sú pre ňu typické sté