Slovník

introdukovaná - /intodrukovaná drevina/ nepôvodny druh, ktory sa dostal zo svojho prirodzeného prirodzeného arealu, do miest kde sa predtým nevyskytovala. Tento proces sa nazýva introdukcia. Introdukcia môže byť umelá, človekom  (zavlečenie), náhodná.

nomenklatúra - systematické názvoslovie, zoznam mien a pojmov; súhrn odborných výrazov určitého odboru 

Xylém -je botanické oznacenie pre druh pletiva, cievnatých rastlín, ktoré privádzajú a rozvádzajú živiny z koreňovej sústavy smerom hore do ich nadzemných castí. Slovo Xylém je odvodené od starogreckeho slova xúlom, co znamená drevo.