Štítky

 1. Topoľ biely
 2. Breza previsnutá
 3. Betula pentula
 4. JELŠA LEPKAVÁ
 5. Ainus glutinosa
 6. HRAB OBYČAJNÝ
 7. Carpinus betulus
 8. LIESKA OBYČAJNÁ
 9. Corylus avellana
 10. BUK LESNÝ
 11. Fagus sylvatica
 12. Juglans nigra
 13. Orech čierny
 14. Juglans regia
 15. populus alba
 16. Topoľ osikový – osika
 17. Populus tremula
 18. Topoľ čierny
 19. Populus nigra
 20. Topoľ čierny vlašský
 21. P. nigra var. Italica
 22. Topoľ veľkolistý
 23. Populus x gileadensis
 24. Orech kráľovský
 25. GAŠTAN JEDLÝ
 26. Castanea sativa
 27. HRUŠKA OBYČAJNÁ
 28. Pyrus communis
 29. P. cordata
 30. P. salicifolia
 31. JABLOŇ PLANÁ
 32. Malus sylvestris
 33. M. domestica
 34. JAVOR MLIEČNY
 35. Acerplatanoides
 36. JAVOR POĽNÝ
 37. Quercus súber
 38. DUB KORKOVÝ
 39. DUB CEZMÍNOVÝ Quercus ilex
 40. DUB LETNÝ
 41. Quercus robur
 42. DUB ZIMNÝ
 43. Quercus petraea
 44. DUB ČERVENÝ
 45. Quercus rubra
 46. DUB CEROVÝ
 47. Quercus cerris
 48. DUB PLSTNATÝ
 49. Quercus pubescens
 50. Acer campestre
 51. stromy
 52. Vŕba košikárska /salix viminalis/
 53. Spoznajte zázračnú silu stromov
 54. sila stromov
 55. HLOH
 56. hloh jednosemenný
 57. Hloh obyčajný
 58. SLIVKA TRNKOVÁ
 59. TRNKA
 60. Prunus spinosa
 61. SLIVKA ČEREŠŇOPLODÁ
 62. vŕby
 63. Vŕba trojyčinková
 64. salix caprea
 65. ľudska činnosť
 66. negativna
 67. výrub
 68. lesy
 69. ludia a lesy
 70. Vŕba biela
 71. salix alba
 72. Vŕba cintorínska zlatopáperová
 73. salix x chysocoma
 74. Vŕba rakytová
 75. Prunus cerasifera
 76. SLIVKA DOMÁCA
 77. Céder himalájsky
 78. Cedrus deodara
 79. Céder libanonský
 80. Cedrus libani
 81. Borovica píniová
 82. Borovica lesná
 83. Pinus sylvestris
 84. Borovica čierna
 85. Pinus nigra subspecies nigra
 86. Borovica
 87. Larix decidua
 88. Smrekovec opadavý
 89. Picea abies
 90. Prunus domestica
 91. ČREMCHA OBYČAJNÁ
 92. ČEREŠŇA VTÁČIA
 93. Cerasus avium
 94. Sekvojovec mamutí Sequoiadendron giganteum
 95. Jedľa biela
 96. Abies alba
 97. Jedľovec rôznolistý
 98. Tsuga hetrophylla
 99. Smrek obyčajný
 100. Pinus radiata