Ľudia a lesy

24.08.2011 13:38

       V Európe v posledných desaťročiach umele znovu zalesnili rozsiahle územia , ale stále tu nachádzame aj súvislé pôvodné lesné porasty a pozostatky pôvoných lesov, ktoré kedysi pokrývali krajinu. Majú bohatšiu flóru a faunu, vyskytujú sa tu aj menej obvyklé  druhy stromov a krov než v súčastných umelých výstavbách.

     Pre našich predkov bol les nenahraditeľnou časťou života. Zabezpečoval im dve veci: drevo ana stavbu domov alebo im slúžil ako palivo. V dôsledku toho sa vyvinul systém  prerezávania lesov. Pre dobre spracovaný prierezkový les sú typické riedko rozstúpené vysoké stromy, ktoré nebránia prístupu svetla k rastlinám pod nimi. Kríkové poschodie, ktoré je pravidelne zrezávané tak, že tvorí mohutné pne, pre nedostatok svetla vyháňa dlhé výmladky. Vysoké stromy poskytujú stavebné drevo na rôzne účely. Vyťažené stromy sú nahradené novými a les tak tvorí mozaiku všetkých vekových kategórií. Čistinky, ktoré vznikajú preriezkou, umožňujú prístup svetla až k lesným bylinám, a preto rastliny ako prvosienky v týchto porastoch priam prekvitajú.