SLIVKA TRNKOVÁ - TRNKA /Prunus spinosa/

SLIVKA TRNKOVÁ - TRNKA /Prunus spinosa/

 

SLIVKA TRNKOVÁ - TRNKA /Prunus spinosa/ - trnka sa len zriedkavo vyskytuje ako strom, ale často ju možno vidieť ako 4 m vysoký ker, v hlohových živých plotoch alebo v hustých poras­toch krovín. Je to najbežnejší a najrozšírenejší európsky druh rodu Prunus. Spoznať ju možno podľa veľmi tmavých, tŕnitých konári­kov, ktoré výrazne kontrastujú s hustými strapcami malých bielych kvetov, objavujúcich sa skôr ako listy, obyčajne koncom marca a za­čiatkom apríla. Listy sú malé (2 až 4 cm), úzke, oválne a jemne zúbkované. Jednotlivé kvety s nápadnými červenými peľnicami majú 12 - 15 mm v priemere a rastú na krát­kych konárikoch. Plody, ľudovo nazývané trnky, sú tvrdé, guľaté, modročierne kôstkovice, asi 1 cm v priemere, jemne oinovatené, s trp­kou dužinou. Dozrievajú od neskorého augus­ta do októbra. Trnka je pôvodná rastlina v celej Európe. Rastie takmer na všetkých pôdach, okrem vlhkých, kyslých rašelinísk.