DUB CEROVÝ Quercus cerris

DUB CEROVÝ

Quercus cerris

Elegantný, dlho žijúci strom s vysokou, kopulovitou korunou, ktorá je obyčajne na dlhom, rovnom kmeni bez konárov, s hrubo popras­kanou sivou kôrou, v puklinách oranžovou. Dub cerový možno odlíšiť od ostatných dubov podľa dlhých, úzkych vláken. ktoré obklopujú listové púčiky a formujú stopôčky na báze listov. Listy sú tmavé, matne zelené, na spodnej strane riedko chlpaté, s hlbokými, pravidelný­mi, takmer trojuholníkovitými lalokmi. Samčie kvety tvoria husté strapce nevýrazne žltých jahniad. Predĺžené žalude v typicky chlpatých bezstopkatých miskách dozrievajú dva roky (ako pri dube červenom), takže nedozrievajú na nových, ale až na starých konárikoch. Pochádza z juhovýchodnej Európy, na južnom Slovensku dosahuje severnú hranicu svojho rozšírenia, kde rastie predovšetkým na suchých piesčitých pôdach.