DUB PLSTNATÝ Quercus pubescens

DUB PLSTNATÝ

Quercus pubescens

Rozšírený druh pôvodom zo strednej Európy. Dub plstnatý môže dosiahnuť výšku až 20 až 25 m, ale obyčajne iba v záhradách. Naj­častejšie ho vidno ako vysoký ker s vetvič­kami charakteristicky dlho sivo chlpatými, so sivou, ryhovanou kôrou. V mnohom sa podobá nápadnejšiemu dubu zimnému, ale listy majú len plytké laloky a na spodnej strane sú na začiatku vegetačného obdobia pokryté hustými krátkymi chĺpkami. Samčie kvety sú v jahňadách podobných jahňadám iných dubov. Žalude sú vajcovité a vyrasta­jú v malých, jemne chlpatých mištičkách na veľmi krátkych stopkách. Je to malý strom ale­bo ker vytvárajúci nízke lesy na suchých, juž­ných stráňach vápencových pahorkatín, pô­vodne v juhovýchodnej Európe, ale roztrúsene aj v severnom Francúzsku, Belgicku a Nemec­ku, kde ho obyčajne sprevádzajú krížence s du­bom zimným, niekedy aj s dubom letným, čo sťažuje presné určenie. Príležitostne sa pestuje v parkoch.