Jedľa biela (Abies alba)

Jedľa biela  (Abies alba)

Je to najbežnejšia európska jedľa, ktorá rastie vo všetkých pohoriach strednej Európy a na jednom území v severnom Francúzsku. Je to impozantný a atraktívny strom s praslenmi konárov, vysoký do 50 m. Konáre vytvárajú nepravidelnú, predĺženú korunu, ktorej vrchol je často suchý. Kôra je spočiatku sivá a hladká, ale postupne vekom hnedne a praská. Ploché ihličie je tmavozelené a na konci zaoblené, so zreteľnou strednou žilkou a dvoma pásikmi na spodnej strane. Vyrastá smerom do strán, nikdy nie kolmo hore, tak že na konáriku je zreteľné rozdelené. Malé samčie šištice sa nachádzajú na celom strome, ale valcovité samičie 10-20 šištice vzpriamene iba na najvyšších konároch. Keď dozrejú sú oranžovo hnedé a tesne uzavreté, kým sa neotvoria, aby vypustili semená.