JELŠA LEPKAVÁ - Ainus glutinosa

JELŠA LEPKAVÁ - Ainus glutinosa

Jeden z najbežnejších stromov rastúcich pri vodách. Jelša zriedka dorastá do výšky 20 m, i keď možno dopestovať aj statné jedince vy­soké 40 m. V mladosti má neobyčajne pravi­delný kužeľovitý tvar, ale dospelé stromy majú dosť otvorenú a nepravidelnú korunu. Kôra je sivá alebo hnedá s jemnou sieťou nehl­bokých prasklín. Listy sú nápadne okrúhle, pripomínajú liesku, často s vliačenou špičkou, jasnozelené a lesklé so 4 - 7 pármi ži­liek. Samčie jahňady sú podobné jahňadám brezy, ale sú výrazne kontrastne purpurovo šupinkaté so žltými kvetmi. Samičie jahňady odlišujú jelšu od ostatných podobných stro­mov, pretože sú podobné malým šiškám a ostávajú na strome ešte dlho potom, ako vypustia drobné krídlaté semená.