Orech kráľovský (Juglans regia)

Orech kráľovský (Juglans regia)

Vynikajúci strom dovezený pre veľmi chutné plody z juhovýchodnej Európy možno už v 15. Storočí. Orechy najčastejšie rastú ako stromy v parkoch, záhradách alebo na medziach, kde vytvárajú rozrastajúce sa korunu s rozprestretými nízkymi vetvami. Zriedkavo však prekračujú výšku 20 m. Kmeň býva masívny so širokými hladkými, sivými plátmi oddelenými hlbokými brázdami a pomerne hrubými konármi. Listy sú nápadné a majú 7-10 párov končistých kožovitých pomerne svetlo zelených lístkov, z ktorých každý je do 15 cm dlhý, čím sa podobajú na veľké listy jaseňa a prenikavo voňajú. Samčie kvety vytvárajú visiace jahňady ale samičie sú v malých nenápadných zhlukoch na vrchole mladých konárikov a dozrievajú na zelené plody až 5 cm veľké. Vnútri leží chutný orech. Často sa pestuje pre plody a drevo a príležitostne aj splanieva. Orech je najnápadnejší na jar, keď sa rozvíjajú mladé bronzové listy.

Orech čierny J. nigra je americký orech, s ktorým sa stretávame menej často ale možno ho okamžite rozpoznať podľa tmavej hlboko ryhovanej kôry a jasno zelených jemnejších listov, z ktorých každý má aspoň 15 lístkov.