TISY (taxaceae)

Tis obyčajný (Taxus baccata)

Tis obyčajný (Taxus baccata) Tis žije veľmi dlho (až 2000 rokov) a vytvára masívne, ale nevysoké stromy s tmavozeleným neopadavým plochým ihličím, ktoré je jedovaté pre dobytok. Kmeň je často žliabkovitý, čo je pozostatok zrastania výhonkov, ktoré sa opakovane vytvárajú na jeho báze. Kôra...