HRABY A LIESKY (betulaceae)

LIESKA OBYČAJNÁ Corylus avellana

LIESKA OBYČAJNÁ Corylus avellana Ak sa pridŕžame podmienky jednoduchého kmeňa, lies­ka nie je strom, pretože skoro vždy vytvára husté porasty dlhých oblúkovitých konárov. Ak ju však neorezávame, je schopná vytvoriť kmeň a dosahuje výšku 8 až 10 m. Možno ju ľahko určiť v každom ročnom období: v zime...

HRAB OBYČAJNÝ -Carpinus betulus

HRAB OBYČAJNÝ -Carpinus betulus Atraktívny strom dorastajúci do výšky 30 m, so strmo vystupujúcimi konármi, ktoré často vy­tvárajú korunu najširšiu pri vrchole. Má hlad­kú sivú kôru, niekedy popraskanú, vždy s výstupkami. Mladé stromy sú viac kužeľovité, ale menšie jedince bývajú šišaté. Listy sú...