JAVORY (aceraceae)

JAVOR POĽNÝ Acer campestre

JAVOR POĽNÝ Acer campestre Malý, často neupravený strom, obyčajne 10 až 15 m vysoký, hoci zriedkavo môže mať aj 25 m. Javor poľný je tiež častým druhom v ži­vých plotoch a na medziach. Kmeň má po­praskanú, šupinovitú, sivohnedú kôru, oranžovo hnedú, ak je čerstvo exponovaná. Mladé vetvičky sú jemne...

JAVOR MLIEČNY Acerplatanoides

JAVOR MLIEČNY Acerplatanoides Rozšírený, ale často prehliadaný strom. Javor mliečny sa začiatkom apríla stane na niekoľko týždňov veľmi nápadný, keď sa otvoria zlatožlté kvety na bezlistých hnedých konárikoch. Vytvára pekné stromy do 30 m vysoké s krátkym nevetveným kmeňom odetým do sivej, hladkej,...